/ 5 نظر / 36 بازدید
فاطمه***محکم

سلام جناب دکتر ... خوبید ؟ بچه ها و بانو چطورن ؟ سلام برسونید

زائر بارانی

آمیز میتی عزیز سلام قدم رنجه کردید آقا ممنون که به صفحه امام رضایی حقیر سر زدید حالا توی این شلوغ پلوغی روزگار ما رو از کجاا پیدا کردید در عجبم!!! اما از حضور سبز و ارزشمندتون بی اندازه خوشحالم. توی فرصت کمی که توفیق چرخیدن در تارنمای زیبای شما رو داشتم کلی لذت بردم به همسر خوب ، ابر بهار و دونه ی انارتون سلام برسونید. ارادت و ... یاعلی

زائر بارانی

آبجی کوچیکه گفت: زودی یه آرزو کن، زودی یه آرزو کن آبجی بزرگه چشماشو بست و آرزو کرد آبجی کوچیکه گفت: چپ یا راست؟ چپ یا راست؟ آبجی بزرگه گفت: م م م راست آبجی کوچیکه گفت: درسته، درسته، آرزوت برآورده میشه، هورا بعد دستشو دراز کرد و از زیر چشم چپ آبجی مژه رو برداشت... ! آبجی بزرگه گفت: تو که از زیر چشم چپ ورداشتی که آبجی کوچیکه چپ و راست رو مرور کرد و گفت : خوب اشکال نداره دستشو دراز کرد و یه مژه دیگه از زیر چشم راست آبجی برداشت دیدی؟ آرزوت می خواد برآورده شه، دیدی؟ حالا چی آرزو کردی آبجی بزرگه گفت: آرزو کردم دیگه مژه هام نریزه بعد سه تایی زدن زیر خنده آبجی کوچیکه آبجی بزرگه و پرستاربخش شیمی درمانی